Referanser

Lise Næss har forelest ved Universitetet i Bergen, samt Høgskolene i Bergen, Oslo og Tromsø, og underviser ved Norsk Psykologforening sin spesialistutdanning i Gerontologi. Hun har undervist og hatt prosjekter i mange av landets kommuner.

Noen av tilbakemeldingene:  «Kurset var et vendepunkt i måten å tenke på.»       «Særdeles engasjerende foreleser.»       «Faglig dyktig og praksis-orientert. Oppdatert.»       «Svært god formidler. Kjenner feltet. Trodde nesten hun hadde jobbet hos oss.»       «Foreleseren traff meg hjemme og inspirerte meg til endring og nytenkning.»       »Det mest nyttige kurset jeg har gått på i hele mitt arbeidsliv».