Kurs

TAKLING AV VANSKELIG ATFERD – MED HOVEDVEKT PÅ ALDERSDEMENS    

Nye modeller for samhandling pleier – pasient:  Valideringsterapi. Erindringsterapi. Sansestimulering.

Miljøplanlegging:  Felles målsettinger og ny behandlingsfilosofi i praksis – kartlegging av mål, delmål og behandlingstrategi for den enkelte pasient. Oppbygging av programmer for sansestimulering i sykehjem og dagsentre. Kurset er praktisk rettet og metodene vises gjennom rollespill.

 

DEPRSJON I ELDRE ÅR: SYMPTOMER, ÅRSAK OG BEHANDLING

Demens og depresjon. Symptomer på depresjon hos eldre. Ulike årsaker. Risikofaktorer.

Ulike behandlingsformer: Miljøterapi. Kognitiv terapi. Reminisens-terapi. Sansestimulering. Bruk av psykofarmaka.

 

KVALITETSSIKRING I SYKEHJEM 

Ny dagsrytmeplan. Endring av arbeidets organisering.

Den gode samtalen. Miljøterapeutisk arbeid. Måltider. Personlig hygiene. Utvikling av standard for den enkelte beboer.

- Hvor er vi?    – Hvor skal vi?    – Og hvordan skal vi komme dit?  

 

ERINDRING - ALDERDOMMENS LIVSKILDE  

Det synes å være en livsnødvendighet å se tilbake på sitt liv i eldre år. De fleste eldre liker å snakke om gamle dager. Erindring øker livskvaliteten og er i dag en viktig behandlingsmetode i forhold til depresjon hos eldre. Gjennom erindring formes livsveven med sine lyse og mørke tråder. På dette kurset vil du lære å bruke erindringsmetoder som samtalemetodikk gjennom praktiske eksempler.

                                                                             

GÅ IKKE GLIPP AV DISSE KURSENE!  GI HVERDAGEN FOR DINE ELDRE OG DINE MEDARBEIDERE EN NY GIV!