Velkommen

Senter for Gerontologi ble startet av Lise Næss i 1990.

Hun er spesialist i klinisk gerontopsykologi, og har bakgrunn som universitetslektor ved Universitetet i Bergen, som konsulent og miljøplanlegger i sykehjem og som planlegger for Hordaland fylke ved Geriatrisk seksjon, Diakonissehjemmets sykehus i Bergen. Hun har også arbeidet som terapeut i forbindelse med sorg, depresjon og kriser.

De siste årene har hun hatt ansvar for oppbygging av psykogeriatriske utrednings- og behandlingsavdelinger for aldersdemente med vanskelig atferd. Hun er nå fagkonsulent i kvalitetssikring for sykehjem og hjemmetjenester.

Senter for Gerontologi tilbyr kurs og veiledning innen eldreomsorg.  Målgruppen er ansatte i helsesektoren, pårørende og andre interesserte. Kurs og veiledning gis på det enkelte arbeidssted.

Lise Næss har også psykologpraksis i Bergen sentrum, der hun tilbyr samtaleterapi innen sorg, depresjon og kriser.